อะไรคือสิ่งที่ทำให้สมาชิกในทีมมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายเดียวกัน เขียนคำอธิบาย 1-2 ประโยค

คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพของทีม